InCom Newsletter 14 :: Поблиску до технологијата


InCom основач на SEE BPM Group

ИнКом основач на South East Europe Business Process Management Group (SEE BPM group), која со знаења и експертиза ќе работи за подобрување на бизнис процесите во МСП во Југоисточна Европа

SEE BPM Group обезбедува консултации за деловни процеси, како и имплементација на деловен софтвер на национално и интернационално ниво. Нашите консултанти за деловни процеси, имплементираат ИТ алатки и развиени процедури за следниве области:

1. Продажба и Продажен менаџмент     
2. Буџетирање & управување со KPI
3.Манаџмент со Готовински Тек
4. Финансиско известување според МСС
5. Ефикасни производствени процедури
6. Програми за лојалност

SEE BPM group ги комбинира експертите од членките на групацијата, обезбедувајќи ги на корисниците од југоисточна Европа со ИТ алатки, деловен софтвер, проектен менаџмент, финансиски услуги за известување и подршка на дневните операции. Членките на групацијата креираат значајна синергија и ресурси кои ги обезбедуваме за компаниите од регионот. Нашите услуги и софтверски алатки креираат квалитетен менаџмент на деловните процесите за нашите корисници.

SEE BPM Group членки се компании од неколку држави, кои работат заедно на меѓународни проекти, подржуваат ИТ проекти со сопствени консултанти, ИТ алатки, вертикални решенија, искуство и референци.

Мисијата на SEE BPM Group е да ги подобри бизнис процесите кај корисниците преку:

Моделирање на подобрени деловни процеси
Автоматизација на деловните процеси со користење на деловен софтвер (ERP), прилагоден и интегриран за нашите корисници
 Подршка во извршувањето на дефинираните деловни процеси, обезбедувајќи континуиран деловен процес
Изградба на контролни алатки, кои се користат за да се измери изведувањето и успешноста на деловните процеси
Обезбедувувајќи мерки со кои квалитативно се одредува колку добро се изведуваат процесите
 Континуирано подобрување на бизнис процесите, прилагодувајќи ги деловните процеси на промените во околината

Мисијата на SEE BPM group ја има во фокус стратегијата на компаниите, деловниот софтвер кој се користи, вработените, купавачите и партнерите – етаблирајќи нов потенцијал за раст за нашите корисници.

Компании основачи / членки на групацијата:

Контакт информации:slika1
info@incom.mk
070-267-607
www.incom.mk
https://www.facebook.com/incomerp/


Leave a Reply

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>