Дигитализација на бизнисот со PANTHEON Во последните 30-тина години бизнисот се дигитализираше. Прво, имавме само компјутери, па деловни програми, мрежа и сервер, а сега имаме облак (cloud), односно бизнис во облак (cloud).Continue Reading