Подобрување на производните процеси и зголемување на ефикасноста на компанијата со моќен ERP систем.

PANTHEON Manufacture е програма за производствени компании кои ќе Ви водат процеси во компанијата поефикасно.

Подобрено деловно работење

Мониторинг на процеси, рокови, ефикасност на вработените во еден систем. Квалификувани податоци на кои може да сметате.

Попрецизно одредување на роковите за имплементација

Статусот и нивото на извршување на налози се видливи во секое време. Задоволните клиенти добиваат точно време на испорака.

Побрз и поедноставен работен тек

Подготовка на материјали и операции од суровини, па се до крајниот резултат.

Попрецизно планирање

Едноставен преглед на потребните капацитети и расположливи работни ресурси обезбедуваат подобро планирање и имплементација.

Ефективно функционирање

Врз основа на работните операции, ќе ја преземете деловната програма на најсоодветниот начин, при крај на оперативните планови.

Транспарентно управување со производните единици

Ви помага да увезете електронска документација, со што се поврзуваат производниот погон и производствената ќелија.

Тимот на InCom им го олесни производствениот процес на многу производствени компании во регионот

Производството во нашата компанија е одлично организирано, со огромна помош на InCom. Сите наши специфики во продажниот процес, ги дефинираа и имплементираа за многу кратко време. Како производител на прехрамбрени продукти, ни беше од огромно значење да добиеме следење по лотови. Тоа денес функционира извонредно.

Слободан Тупаровдиректор на МАКС Струмица

Разговарајте со нашите консултанти.