Продажни акции


Дополнителен модул за креирање на ПРОДАЖНИ АКЦИИ, со избор на артикли, типови на артикли и период на акцијата

Модулот го автоматизира процесот на креирање на акции

Погоден за малопродажни компании која организира продажни акции