InCom Cloud услуга


Хостирање на Вашата Pantheon база на InCom Cloud

Корисна услуга за корисници на Pantheon со сопствени лиценци

Кому е намената услугата: компании со повеќе локации

Одлична замена за капитална инвестиција во СЕРВЕР, одржување, сервисирање, бекап на податоците … Оваа услуга ги обединува сите овие трошоци во месечен надомест за InCom Cloud