Додатни Даталаб решенија за специфични области на работење

Заради специфичните потреби на корисниците за PANTHEON на располагање се голем број вертикални решенија, развиени од страна на Даталаб, како и од независни партнерски претпријатија. Така корисниците може да го надоградуваат и дополнуваат својот PANTHEON со специфични решенија.

Дополнителни PANTHEON решенија

Даталаб CHRONOS

Даталаб CHRONOS

Програмски систем, кој го снима потрошеното време на вработените.

Даталаб OTOS

Даталаб OTOS

Програмски пакет за автоматска синхронизација на базата на податоци за PANTHEON.

PANTHEON Shake

PANTHEON Shake

Архивски систем за чување електронски документи.

PANTHEON Vet

PANTHEON Vet

Програмска надоградба за ветеринарни амбуланти на основа на PANTHEON.

Разговарајте со нашите консултанти.