Профил на InCom

Group of happy young business people in a meeting at office

InCom е IT услужна компанија. Со напорна работа, големо искуство и посветеност работиме за нашите корисници.

Имаме изградена репутација за квалитетни услуги, применувајќи го нашето знаење и искуство во имплементација на ERP софтвер, е-комерц решенија и секаква помош на нашите корисници во справување со проблемите во користење на различни софтверски програми или ИТ технологија. Нашите експерти имаат долгогодишно искуство со ИТ технологија, и имаат учестувани во повеќе стотина проекти во Македонија и во регионот. Нашето искуство е во функција на подобрување на перфомансите на Вашето работење.

„Живееме во информатичко време. Потребата од нови софтверски решенија расте секој ден. Нови типови на уреди, ги заменуваат оние кои ги купивме оваа пролет.

 Овој тренд ќе продолжи. Фирмите се прилагодуваат, но најчесто тоа го прават со подмладување. Со луѓе кои природно го живеат новото информатичко време. Но, не ите одлуки се лесни. Да се отвори Facebook profile или да се креира web страна не е доволно. Потребно е фирмата да транзитира во новото време. Промени во процедурите за работа, интерно известување, комуникација со светот, контрола на активностите, маркетинг, продажба … Коренети промени се потребни! Во исто време има недостиг од ИТ експерти. Brain drain и outsource насекаде околу нас.

 Потребен е ефикасен и ефективен одговор. Ефикасна ИТ подршка, која дава интегрален  одговор на новите предизвици. Дојде време за ИТ консолидатор во служба на малите и средни претпријатија“

InCom е десна-рака на своите корисници. Од избор на соодветно софтверско решение согласно потребите и проблемите, преку консултации за подобрување на деловниот процес, совети за подобра интерна организација, па се до промена на интерните работни процедури. Нашиот тим наместо консултации, дава конкретни решенија и работи заедно со корисниците на спроведување на овие цели. Ние сме дел од тимот на нашите корисници. Живееме во информатичко општество, каде примената на информационата технологија веќе не е прашање на избор, туку прашање на постоење. Корисниците на InCom се компании на кои им е потребен искусен и доверлив тим, кој ќе им помогне во подобра примена на технологијата во работењето.

InCom пружа ефективна ИТ подршка. Со интегрирани ИТ решенија, им помагаме на корисниците. Преку избор на соодветни софтверски решенија, нивна успешна имплементација, како и преку подршка во користењето. Но, најначајно од се, ги подобруваме интерните работи процедури, преку употреба на информациона технологија.

 26.09.2015


Дел од нашите корисници