Stay Connected:

Продажба и продажен менаџмент

Продажба и продажен менаџмент

Подобра наплата на побарувањата

Подобра наплата на побарувањата

Интерно менаџерско известување

Интерно менаџерско известување

Програма за лојалност на купувачите

Програма за лојалност на купувачите

Деловен софтвер (ERP)

намената на овој продукт е покривање на дневните операции во сметководство, комерција, производство, човечки ресурси

Хотелски систем (Hotel PMS)

наменет за менаџирање на хотелот, автоматизирана продажба на собите, рецепција, ресторан, бар

Теренско работење (Field Services)

наменет за сите активности на вработените вон канцеларија: достава на роба, мобилна или амбулантска продажба, состаноци, работен налог, сервисен налог, попис

InCom е вашиот доверлив ИТ партнер.

Се водиме од идејата да имаме партнерски релации со нашите корисници. Веруваме дека нашите корисници имаат комплетна доверба во нас. За да ја оправдаме довербата ние градиме партнерски релации со познати светски компании, кои не обезбедуваат со исклучителни софтверски решенија. Нив ги надополнуваме со локални софтверски решенија од доверливи компании. Партнерството со вработени не обезбедува со потребната експертиза.

Партнерство со корисниците

Партнерство со глобални компании

Партнерство со локални компании

Партнерство со вработените

152

Компании

960

Лиценци

1250

Задоволни корисници

5

Држави

ЗОШТО INCOM?

23 години искуство

23 години искуство

Нашите експерти имаат долгогодишно искуство со ИТ технологија и имаат учестувано во повеќе стотина проекти во Македонија и во регионот

Докажани резултати

Докажани резултати

Incom е лидер во регионот во користење на различни софтверски програми или ИТ технологија за подобрување на деловното работење кај над 1000 корисници

Иновативни решенија

Иновативни решенија

нашиот тим дава конкретни решенија согласно вашите потреби и работи заедно со корисниците на спроведување на овие цели.

24/7 Поддршка

24/7 Поддршка

покрај изборот на соодветни софтверски решенија и нивна успешна имплементација, InCom пружи ефективна ИТ поддршка во користењето

Имаме изградена репутација за квалитетни услуги применувајќи го нашето знаење и искуство во имплементација на ERP софтвер, е-комерц решенија.

Клиенти

Тестимонијали

Компанијата Асгето е компанија со 25 годишна традиција. Покрај нашите активности во Косово, започнавме со ширење на бизнисот и во Албанија и Македонија. Овој процес е подржан од консултантите на InCom, кои со своето меѓународно искуство ни се од голема помош во сите држави во кои функционираме.

Петрит КусариДиректор на Асгето

Нашиот производствен процес значително се забрза со помош на InCom. Процесите во производството ги контролираме, следиме и планираме. Сето ова ни го овозможија консултаните кои работеа на имплементација на ERP софтвер во нашата компанија.

Боре АндоновДиректор на АлМак

Услугите на InCom ги користиме во последните 3 години. Растот на продажбата во тие години е 87%, а голема заслуга за тоа имаат консултантите на InCom кои нашиот продажен процес го направија да биде ефикасен и без непотребна администрација.

Ѓоко НовоселскиДиректор на АБ Новоселски

Новости од InCom

Видео