Подобрување на наплата


Проблемот со наплата е еден од најголемите проблеми на компаниите во Македонија. Со просечно 125 дена задоцето плаќање, кое во помалите компании доаѓа и до 180 дена задоцнето плаќање, проблемот на НАПЛАТА станува прашање на преживување.

Преку технологија, обука и работни процедури – работиме ЗАЕДНО со ВАШИОТ ТИМ за да обезбедиме ЕФИКАСНИ процедури за наплата, кои вклучуваат

  • Процедура за телефонско јавување за наплата
  • Процедура за потсетување преку СМС
  • Процедура за e-mail потсетувања, опомени, опомени пред тужба
  • Блокирање на компаниите / лимитирање на долгот

Технологијата и тренингот можат значително да ја подобрат наплатата, што е еден од најчестите проблеми во Македонија и во соседните држави. InCom успешно имплементираше нова процедура за наплата во голем број компании. Пакетот за подобрување на НАПЛАТА го имплементираме директно кај нашите корисници, но организираме и предавања во нашиот ТРЕНИНГ ЦЕНТАР. Преку оваа обука, корисниците се запознаваат со техниките и процедурите за подобрување на процесот на наплата на побарувања.

Што велат корисниците?

Обуката беше поучна бидејки се однесуваше на една многу актуелна тема-наплатата како проблем со кој се соочуваме секојдневно. Добивме полезни информации околу креирањето стратегија за наплата која би имала резултат на долгорочен план. Локацијата е одлична, квалитетот на обуката исто така, и би ја препорачале на сите кои имаат потреба од таква обука

Александар НовоселскиАлександар Новоселскидиректор во АБ Новоселски