Формирање на продажни цени


За поквалитетен процес на формирање на продажните цени, ИнКом креираше сопствен модул за формирање на продажните цени, врз база на повеќе влезни параметри.

Модулот е погоден за трговски фирми, со огромен број на артикли со служба која се бави со формирање на цените