Тимот на InCom ви го претставува најновиот, најлесниот и најбрзиот начин да комуницирате со нашите консултанти! Центарот за поддршка на ИнКом има за цел да ја подобри услугата која нашите консултанти ви ја пружат. Сакавме комуникацијата помеѓу Continue Reading