Успешните компании веќе направија бизнис планови за следната година. Ако сеуште не сте ги дигитализирале деловните процеси, сега е време да започнете. Дали листата на работи кои ги планирате во 2020 е слична како сликата погоре? Ако е така, вие Continue Reading