„Трендовите исчезнуваат, стилот е вечен. ” – Ив Сен Лоран   Холистичкиот пристап кон маркетингот, во 21 век, вклучува употреба на соодветни дигитални маркетинг алатки. Алатките за дигитален маркетинг се релативно „нов“ начин на Continue Reading